Oleme kaasomanikud ja soovime kaasomandit lõpetada selliselt, et ühest omanikust saab ainuomanik

Kui kaasomanikud soovivad kaasomandit lõpetada selliselt, et ühest kaasomanikust saab kinnisasja omanik, võõrandavad (müüvad, kingivad) teised kaasomanikud oma kaasomandiosad talle. Notar koostab vastava võlaõigusliku lepingu, asjaõiguslepingu ja kinnistamisavalduse kinnistusraamatu kande muutmiseks, mille alusel tehakse kinnistusraamatusse vastav kanne – senine omanike kanne kustutatakse ning tehakse uus kanne uue omaniku kohta. 

Lisaks on võimalik, et kaasomanikud soovivad kinnisasja jagada ning lõpetavad kaasomandis oleva jagatava kinnisasja suhtes oma kaasomandi, ning vastavalt nendevahelisele kokkuleppele saavad kaasomanikest jagamisel tekkivate kinnisasjade omanikud. Selline kokkulepe peab samuti olema notariaalselt tõestatud ning kinnistusraamatusse kande tegemiseks tuleb esitada kinnistusosakonnale lisaks lepingule kinnistamisavaldus.

 

 

Kontrollitud: