Rahvusvaheline õigusabi

Tasuta rahvusvaheline õigusabi on mõeldud selleks, et tagada isikutele asjakohase õigusabi reaalne kättesaadavus. Vajadus selle järele võib tekkida juhul, kui isiku kohtuasja vaadatakse läbi kohtus, mis ei asu tema alalises elukohariigis. Rahvusvaheline õigusabi võib katta lisaks esindaja kuludele ka  suulise tõlke, vajalike dokumentide tõlkimise kulud ning sõidukulud olukorras, kus taotleja füüsilist ilmumist kohtusse nõuab seadus või kohus.

Tasuta õigusabi saamist piiriüleste vaidluste korral reguleerib Euroopa Nõukogu direktiiv 2003/8/EÜ, mille leiate siit. Direktiivi kohaldatakse kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, va Taani.

Rahvusvahelist õigusabi on õigus taotleda Eesti kodanikel või Eestis alalise elamisloa alusel viibivatel isikutel, kes on oma majandusliku olukorra tõttu osaliselt või täielikult võimetud ise kandma menetluskulusid. Isiku majanduslikku olukorda hindab pädev organ riigis, milles asja menetletakse, mitmesuguste tegurite põhjal, näiteks sissetulek, perekondlik olukord jne.

Täpsemat infot Teid huvitava riigi õigusabisüsteemi kohta leiate siit.

Dokumentide esitamiseks on kaks võimalust:

  1. Dokumendid võib esitada otse antud asja menetlevale asutusele välisriigis. Dokumendid peavad olema vastava asutuse poolt aktsepteeritavas keeles. Dokumentide tõlkimiseks võõrkeelde, milles konkreetse välisriigi organid asja menetlevad, võib taotleda tõlkeabi.
  2. Dokumendid võib esitada ka taotlusi edastama pädevale asutusele, milleks Eestis on maakohtud. Sealt edastatakse taotlus omakorda välisriigi pädevale asutusele.

Õigusabi taotlemiseks tuleb esitada õigusabitaotlus ning sellele lisada vajalikud dokumendid selle liikmesriigi keeles, milles õigusabi andmist taotletakse.  Õigusabi taotlemise edastamiselt ei pea tasuma riigilõivu.

Õigusabi taotlemise vorm ning õigusabitaotluse edastamise vorm on kättesaadavad elektrooniliselt. Kõige lihtsam on neid täita internetileheküljel e-Justice. Sealt on võimalik leida täpsemat informatsiooni rahvusvahelise õigusabi kohta.

Vajalikud vormid on kättesaadavad siit.

Üldjoontes tuleb Teil:

  1. valida Teid huvitav vorm – st. „Euroopa liidu teises liikmesriigis esitatava õigusabitaotluse vorm“ või „Tasuta õigusabi taotluse edastamise vorm“. Kõigepealt täitke õigusabitaotlus ning seejärel õigusabitaotluse edastamise vorm.
  2. valida Teile vajalik riik, tutvuda üldise infoga vastava riigi kohta ning vajutada „Alustage“.
  3. lugeda juhendit ning täita vorm vastavalt juhistele. Võimalusel täitke lahtrid vastava riigi keeles või näiteks inglise / saksa / prantsuse vms keeles, sest lahtrite sisu automaatselt ei tõlgita.
  4. kui olete vormi täitnud, valige keel, millesse vorm tõlgitakse (süsteem toob Teile välja Teid huvitava riigi poolt aktsepteeritavad keeled).
  5. Lõpuks vajutage nuppu „Loo PDF-fail“, mille järel avaneb uues aknas Teile vajalik dokument, mida saate kas salvestada või printida.
  6. Printige dokument, allkirjastage see, lisage vajalikud materjalid ning saatke need postiga pädevale asutusele.
Kontrollitud: