Kuidas kulgeb maksekäsu kiirmenetluse protsess?

Kui Te olete esitanud kohtule kõik vajalikud andmed, teeb kohus võlgnikule makseettepaneku tasuda väidetav võlg makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Kui võlgnik ei loe esitatud nõuet põhjendatuks, on tal õigus esitada makseettepanekule vastuväide makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul.

Võlgnikul on õigus esitada elatise maksmise võimatusele või piiratud võimalusele tuginev vastuväide üksnes siis, kui ta ühtlasi esitab justiitsministri määrusega kehtestatud vormis andmed oma sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta ning lisab sellele vastavad tõendid.

Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses esitatakse justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil paberil, digitaalallkirjastatult e-kirjaga või e-toimikus. Vastuväite vormi saab alla laadida doc. failina (lae alla).

Kui avaldaja on taotlenud võlgniku vastuväite korral menetluse lõpetamist, siis menetlus lõpetatakse.

Kui võlgnik nõutud summat ei tasu või tähtaegselt vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena maksekäsu võla sissenõudmise kohta. Maksekäsu (sh elatise nõudega maksekäsu) peale võib võlgnik esitada 15 päeva jooksul  maksekäsu kättetoimetamisest ning 30 päeva jooksul maksekäsu välismaal  kättetoimetamisest määruskaebuse.

 

Kontrollitud: