Kuidas esitada hagiavaldust kohtusse?

Kui Teie laps on alaealine ning Teile kuulub hooldusõigus lapse suhtes, siis esitate elatishagi Teie kui lapse seaduslik esindaja. Hagi tuleb aga esitada lapse nimel, kuna 1. juulil 2010 jõustunud uue perekonnaseaduse kohaselt tuleb elatist taotleda lapse kasuks, mitte enam lapse seadusliku esindaja kasuks, nagu see toimus vana perekonnaseaduse kohaselt. 

Kui Teile kuulub koos lapse teise vanemaga ühine hooldusõigus, kuid Teie kasvatate last üksi, siis on võimalik ikkagi esitada teise vanema vastu hagi lapse ülalpidamise väljamõistmiseks.

Täisealine laps esitab hagi ise ning eestkoste all oleva lapse esindajana esitab hagi tema eestkostja. Hagiavaldus tuleb esitada lapse elukoha järgsesse maakohtusse.  

Kohus mõistab elatise välja alates avalduse esitamise kuupäevast, kuid Teie taotluse alusel võib kohus elatise välja mõista ka tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne hagi esitamist, kui sel ajal ei ole lapsele elatist makstud.

Kui vajate õigusabi, kuid Teil ei ole majanduslikult võimalik advokaati palgata, saate elatishagi koostamiseks, kohtus esindamiseks või muuks õigusalaseks nõustamiseks taotleda riigi õigusabi. Täpsemalt saate lugeda siit.

 

 

Kontrollitud: