Puhkusetasu arestimine

Tere. Kui soovin tööandjaga töösuhte lõpetada ning ma ei ole kasutanud ära enda puhkust, siis eeldatavasti lõpparvega koos maksab tööandja välja ka puhkuserahad? Sellest tekib küsimus: kuna minu pangakontod ja sissetulek on arestitud, siis kas lõpparvega/palgaga makstav puhkuseraha arestitakse samamoodi? Kas 100%-liselt? Olen lugenud, et kui korraga makstakse välja rohkem kui ühe kuu palk, siis peab täitur jätma kahe kuu miinimumi? Puhkusraha läheb ju sissetuleku alla või arvestatakse see eraldi? Kuidas see täpsemalt käib? Kuidas toimida? Kas enne kui tööandja eelnimetatud summad välja maksab, tuleb teha täiturile avaldus? Aitäh

Lõpparve koosseisus makstakse välja tasu tehtud töö eest ja hüvitis kasutamata puhkuse eest. Täitemenetluse seadustiku paragrahv 133 sätestab: kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud tühistama võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule iga ettemakstud kuu kohta arestimisele mittekuuluva sissetuleku. Arvestada tuleb seejuures ülalpeetavate arvu.

Vastatud:
28.06.2023