Osalise või puuduva töövõimega töötaja iga-aastane puhkus

Tere Kas osalise töövõimetuse puhul antav lisapuhkus 7 päeva on nö. kalendriaasta põhine? Kas selle peab ära kasutama samal aastal ja järgmise aasta puhkusejääki seda arvestada ei saa? Sama küsimus ka tööandja poolt antavale lisapuhusele (7 kp). Õigusaktis on kirjutatud, et tööandja võib anda lisapuhkust aga kas selle lisapuhkuse peab ära kasutama samal aastal? Juhul, kui need puhkused, nii osal. töövõimetuse kui lisapuhkuse peab samal kalendriaastal ära kasutama, tekib järgmine küsimus, kas neid puhkuseliike saab kasutada enne põhipuhkust? Või on kõik mu küsimused- vastavalt kokkuleppele tööandjaga?

 Töölepingu seaduse (TLS) § 57 sätestab eelduse, et töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osalise või puuduva töövõimega töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva, kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti. Seega on seadusandja ette näinud osalise töövõimega töötajale pikendatud põhipuhkuse, mitte lisapuhkusepäevad. Pikendatud puhkust saab kasutada nagu tavapärast 28-päevast puhkust puhkusegraafiku alusel.

Kui tööandja on ette näinud täiendava lisapuhkuse, on ta kindlasti näinud ette ka lisapuhkuse andmise korra ja sellest tulebki lähtuda.

Vastatud:
05.10.2023