Millised dokumendid tuleb esitada registriosakonnale ühingu asutamiseks, kandeandmete muutmiseks, muude registrisse sisestatud andmete muutmiseks?

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel. Ettevõtja on kohustatud registripidajale esitama kande aluseks olevad ja seaduses sätestatud muud dokumendid, samuti allkirjanäidised, ehk siis kannete tegemisel registrisse tuleb arvestada, et täidetud oleksid seadusest tulenevad nõuded nii esitatava avalduse kui ka nende lisade kohta. Samuti peab olema tasutud riigilõiv.

Ühingu asutamiseks tuleb reeglina esitada digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud avaldus, asutamisleping (kui on mitu asutajat) või asutamisotsus (kui on üks asutaja) ja põhikiri, ühingu sidevahendite numbrid, tõend riigilõivu tasumise kohta, panga teatis kapitali sissemaksmise kohta, mitterahalise sissemakse korral mitterahalise sissemakse üleandmise leping jne.

Kui soovite registrisse kantud või sisestatud andmeid muuta, oleneb vajalike dokumentide koosseis asjaolust, milliseid andmeid muuta soovite. Erinevate ühingute asutamiseks ja registrisse kantud andmete muutmiseks vajalike dokumentide ja nende vormistamise kohta lugege lähemalt Justiitsministeeriumi juriidiliste isikutega seotud registritoimingute infost.

Kontrollitud: