Millal kinnitab notar allkirja õigsuse?

Notar kinnitab allkirja õigsust siis, kui allkiri on antud notari juuresolekul või kui allkiri on omaks võetud notari juuresolekul, mille kinnitamiseks on allkirja andja notari juuresolekul vastava märkuse omakäeliselt allkirjastanud. Allkirja õigsuse kinnitamiseks teeb notar notariaalmärke. Notar ei kontrolli üldjuhul selle dokumendi sisu, mille allkirja ta kinnitab. Dokumenti, millel olevat allkirja kinnitatakse, kontrollib notar vaid selleks, et välja selgitada võimalik alus ametitoimingust keeldumiseks (dokumendis avaldatu on vastuolus seaduse, muu õigusakti või heade kommetega või on ilmselt lubamatu ja ebaaus).

Kontrollitud: