Kellele kuulub lapse hooldusõigus?

Omavahel abielus olevatel vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus siis, kui nad isaduse omaksvõtu tahteavaldusi esitades ei ole väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigus vaid ühele vanematest.

NB! Enne 01.07.2010 sündinud lapse korral /PKS § 214/

  • Vanema hooldusõigus loetakse alates 01.07.2010 (st uue perekonnaseaduse jõustumisest) kuuluvaks lapse vanematele ühiselt. Hooldusõigust ei ole vanemal, kellelt vanema õigused on varem kehtinud perekonnaseaduse alusel ära võetud.
  • Kui enne 01.07.2010 on kohus lapse elukohaks määranud ühe vanema elukoha, siis loetakse alates 01.07.2010 vanema hooldusõigus kuuluvaks vaid vanemale, kelle elukoha on kohus lapse elukohaks määranud.

Kui vanema hooldusõigus loetakse PKS § 214 kohaselt kuuluvaks vastavalt lapse vanematele ühiselt või ühele vanemale, siis võisid lapse vanemad kolme aasta jooksul alates 01.07.2010 esitada perekonnaseisuametnikule isiklikult ühise avalduse ühise hooldusõiguse lõpetamiseks ja vanema hooldusõiguse andmiseks ühele vanemale või hooldusõiguse andmiseks vanematele ühiselt (st muuta kokkuleppeliselt hooldusõiguse kuuluvust).

 

 

Kontrollitud: