Lapsele eestkostja määramine ilma vanema õiguste äravõtmiseta

Eestkostja kohustusteks on hoolitseda nii lapse isiku kui ka tema vara eest. Perekonnaseaduses on loetletud tehingud, mille tegemiseks, vajab eestkostja kohtu nõusolekut. Tegemist on tehingutega, millega võib kaasneda suurem majanduslik risk (kinnisvaratehingud, laenu võtmine, väärtpaberitehingud jms). Ilma kohtu nõusolekuta tehtud tehing on tühine, kui kohus seda hiljem tagantjärele heaks ei kiida.

Kontrollitud: