Kus saab abielu sõlmida?

Abielu saab registreerida perekonnaseisuametniku või siis vastavat pädevust omava notari või vaimuliku juuresolekul. Kõigil neil juhtudel on abielu sõlmimisel ühesugused õiguslikud tagajärjed, samuti ühesugused perekonnaseadusest tulenevad eeldused, keelud ja nõuded (sh nõuded esitatavale dokumentatsioonile). Abielu sõlmimise kinnitamiseks õigustatud vaimulikul on siiski õigus keelduda abielu sõlmimisest, kui abielluja ei vasta kirikus, koguduses või koguduste liidus kehtiva usutunnistuse järgsetele abielu sõlmimise tingimustele.

 

 

Kontrollitud: