kulude jaotus kaasomanike vahel

Tahaksin arvamust kaasomandis oleva hoone katuse renoveerimise kulude tasumise proportsioonide kohta kaasomandis olevas kolme korteriga elamus? On fikseeritud registris kinnistu kasutuskord, kus kolm omanikku: võrdsete osadega 1/3 Hoone, kus "reaalosad" või korterid 80m2, 50m2 40m2 Kasutuskorras punkt: Ühiskasutuses oleva kinnistu osa ja kinnistu kui terviku osas kannavad kaasomanikud vajalikud ja kasulikud kulutused proportsionaalselt oma kaasomandi suurusega kinnistust. Kas "proportsionaalselt" tähendab korterite suhet majas m2 või nn. mõttelise osa 1/3 suurust kogu kinnitust? Lugupidamisega 

Kasutuskorraga on lepitud kokku ühise vara kasutamises, see ei muuda omandi osa suurust. Iga kaasomaniku omandiosa on näidatud kinnistusregistris suhtarvuna (näiteks 1/3) ja kulude jaotusel tuleb lähtuda sellest. Asjaõigusseaduse kohaselt kannavad kaasomanikud kaasomandiga seotud kulud proportsionaalselt oma osa suurusega kaasomandis.

Vastatud:
26.05.2023