Kas hüpoteegiga koormatud kinnisasja saab müüa, kinkida?

Kinnisasja omanik võib vabalt müüa või muul moel võõrandada temale kuuluva  hüpoteegiga koormatud kinnisasja. Kinnisasja omandajale ei lähe küll iseenesest ja ilma vastava kokkuleppeta üle hüpoteegiga tagatud nõuet (laen näiteks), kuid hüpoteegiga koormatud kinnisasja omandaja peab arvestama sellega, et juhul kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei rahuldata, võib hüpoteegipidaja nõuda asja sundmüüki olenemata sellest, kes on asja omanik.

 

 

Kontrollitud: