Kas vara müügist saadud kasult tuleb maksta tulumaksu?

Tulumaksuga maksustatakse kasu (vt TuMS § 37ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas: kinnis- või vallasasja, väärtpaberi, nimelise aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaksu, investeerimisfondi osaku, nõudeõiguse, ostueesõiguse, hoonestusõiguse, kasutusvalduse, isikliku kasutusõiguse, rentniku õiguste, tagasiostukohustuse, hüpoteegi, kommertspandi, registerpandi või muu piiratud asjaõiguse või selle järjekoha või muu varalise õiguse (vara) müügist või vahetamisest.

/täiendavalt: TuMS § 15

Kontrollitud: