Mida tähendab täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral?

Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.

Täiendava maksuvaba tulu summa on 1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot alates kolmandast lapsest. Täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse alates lapse sündimise, eestkostja määramise või ülalpidamiskohustuse tekkimise aastast kuni tema 17-aastaseks saamise aastani osas, mille võrra lapse maksustatav tulu, välja arvatud seaduses sätestatud toitjakaotuspension ja rahvapension toitja kaotuse korral, on väiksem maksustamisperioodi maksuvabast tulust (§ 23). 

Täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral saab viimast korda arvesse võtta 2023. a eest esitatavas tuludeklaratsioonis. Alates 2024. a-st täiendavat maksuvaba tulu lapse ülalpidamise eest ei ole.

Täiendavalt leiab infot tulumaksuseadusest.

Kontrollitud: