Abielu sõlmimise eeldused

Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. Abielluda võivad täisealised isikud. 

Piiratud teovõimega täisealine isik võib abielluda üksnes juhul, kui ta saab piisavalt aru abielu õiguslikest tagajärgedest. Kui isikule on määratud eestkostja, eeldatakse, et isik ei saa aru abielu õiguslikest tagajärgedest, välja arvatud juhul, kui eestkostja nimetamise määrusest tuleneb teisiti.

Omavahel ei või abielluda otsejoones üleneja (ema, isa) ja alaneja (lapsed) sugulane. Samuti ei või abielluda vend ja õde ning poolvend ja poolõde. Abielu ei või sõlmida ka isikute vahel, kellest üks on juba abielus.

Omavahel ei või abielluda isikud, kelle sugulussuhe põhineb lapsendamisel.

 

Kontrollitud: