Testamendi hoidmine

Testaator võib kodust testamenti ise hoida või anda see hoiule teisele isikule. Kui testaator on andnud koduse testamendi teisele isikule hoidmiseks, on testaatori surma korral isikul, kes on võtnud testamendi hoiule või kelle valduses testament on, kohustus esitada testament viivitamata notarile.

Koduse testamendi tegemise saab registreerida ka pärimisregistris riigiportaali vahendusel.

Kontrollitud: