Soovin täitemenetluses tasuda võlga osade kaupa. Kelle poole ma peaks pöörduma?

Võlgnevuse tasumise ajatamine saab täitemenetluses toimuda kas sissenõudja nõusolekul või kohtu määruse alusel. Ilma sissenõudja nõusolekuta või vastava kohtu määruseta kohtutäitur võlgnikuga maksegraafikut sõlmida ei saa.

Sissenõudjaga ajatamise kokkulepe saavutamiseks üldjuhul tuleb pöörduda vastavasisulise avaldusega kohtutäituri poole, kes edastab võlgniku avalduse sissenõudjale. Avaldusega koos tuleb esitada sissetulekuid tõendavaid dokumente. Juhul kui sissenõudja ei nõustu maksegraafiku sõlmimisega, on võlgnikul võimalik pöörduda nõude ajatamiseks kohtu poole.

Täitemenetluse seadustiku § 45 järgi võib kohus võlgniku avalduse alusel täitemenetluse peatada või täitmist pikendada või ajatada, kui menetluse jätkamine on võlgniku suhtes ebaõiglane. Seejuures tuleb arvestada sissenõudja huvisid ning muid asjaolusid, muu hulgas võlgniku perekondlikku ja majanduslikku olukorda.

Kontrollitud: