Kas pärandist on võimalik loobuda osaliselt või tingimuslikult?

Pärandist ei ole võimalik loobuda osaliselt ega tingimuslikult. Pärijal on võimalik võtta pärand vastu ainult tervikuna. Tal ei ole võimalik võtta vastu ainult seda osa pärandist, mis talle meeldib ning seejuures eirata kohustusi. Kui pärandavara koormab pandiõigus, siis pärija pärib selle tagatiseks oleva vara pandiõigusega koormatuna. Seega vastutab pärija pärandit vastu võttes ka  pärandaja kohustuste eest.

Kontrollitud: