2003 aastal avanenud vastu võtmata pärand

Tere. Minul ja abikaasal oli korter, erastatud 1997.a. Abikaasa suri 2003.a., sellel ajal olid kolm meie viiest lapsest alaealised. Pärimismenetlust siiani läbi viidud ei ole, pärandit keegi vastu võtnud ega sellest loobunud ei ole. Möödas on 20 aastat. Kellele kuulub korter praegu, 2023.aastal? Kes saavad sellega teha tehinguid (kinkida või müüa)? Aitäh.

 2003 aastal kehtinud perekonnaseaduse järgi pidi pärija pärimiseks pärandi vastu võtma. Pärandit ei saanud vastu võtta ega sellest loobuda, kui pärandi avanemisest oli möödunud 10 aastat. Kui pärijad pärandit vastu ei võtnud, sai pärijaks kohalik omavalitsus. 01.01.2009 jõustus uus pärimisseadus, mille kohaselt ei olnud pärimiseks vajalik enam pärandit vastu võtta vaid pärand läks pärijale üle selle avanedes. Uue seaduse rakendussätetes on aga kirjas, et pärimisele kohaldatakse pärandi avanemise ajal kehtinud seadust. Seega, kui pärand on jäänud vastu võtmata, ei saa pärijad enam pärandit vastu võtta kuna selle avanemisest (pärandaja surmast) on möödunud enam kui 10 aastat.

Kuna aga korter oli soetatud abielu ajal, kuulus pärandvara hulka vaid pool korterist, teine pool kuulub abikaasale, kes on elus. Seega peaks praegu korteri suhtes olema omanikud üleelanud abikaasa ja kohalik omavalitsus ühisomanikena.

Vastatud:
30.05.2023