Mis on kinnisasi?

Kinnisasjad on maa koos selle oluliste osadega (sellega alaliselt seotud ehitised nt krunt ja sellel asuv maja) ning päraldistega (vallasasjad, mis, olemata peaasja osad, teenivad peaasja ning on sellega seotud ühise majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu, näiteks on viiuli päraldiseks poogen ja kinnistu päraldiseks kinnistu plaanid-kaardid), samuti on kinnisasjaks korteriomand (ehitise reaalosa koos selle juurde kuuluva mõttelise osaga maatükist, ehitise konstruktsioonidest ning üldkasutatavatest osadest).

Kontrollitud: