Mida pean tegema juhul, kui olen saanud ärikeelu?

Olles saanud ärikeelu, peate astuma tagasi nende ühingute juhtorgani liikme kohtadelt, milles ärikeelu määranud kohus Teil olla ei luba. Kui Te ise aktiivne ei ole, algatab registripidaja ühingu suhtes menetluse, andes ühingule aega vähemalt 6 kuud juhatuse seaduse nõuetele vastavaks viimiseks. Kui ühing seda ei tee, on registripidajal õigus alustada ühingu sundlõpetamine. Lisaks saab ärikeelu all olevat isikut keelu rikkumise korral karistada rahalise karistusega või kuni 1 aastase vangistusega vastavalt karistusseadustiku §-le 373.

 

Kontrollitud: