Kuidas vormistada kinnisasja või selle osa kasutusse andmist?

Kasutusõigus annab kasutajale õiguse kinnisasja või selle osa (näiteks hoonet) vallata ja kasutada nii, et teised isikud ja sealhulgas omanik võivad sama kinnisasja või selle osa (näiteks hoonet) kasutada vaid siis kui selles on kasutajaga kokku lepitud. Omanik ja kasutaja võivad seega kasutusõigust täpsustada, piiritleda, kitsendada, reguleerida kommunaalkulude kandmist ja teiste isikute kasutusõigust.

Juhul kui kasutusse andmine on tasuline, siis on asja kasutusse andmiseks võimalik sõlmida üürileping. Üürileping tuleks sõlmida kirjalikult. Üürilepingu sõlmimise kohta on võimalik kanda märge kinnistusraamatusse. Vastava kinnistamisavalduse saab kinnistusosakonnale esitada notariaalselt kinnitatuna või digiallkirjastatuna. 

Juhul kui asi antakse kolmanda isiku kasutusse tasuta, on võimalik sõlmida sellekohane tasuta kasutamise leping.

Kinnisasja saab koormata isikliku kasutusõigusega (isiklik servituut) ja kanda nimetatud kasutusõigus asjaõigusena kinnistusraamatusse. Isikliku kasutusõiguse seadmise leping sõlmitakse notariaalselt tõestatuna. Isiklik kasutusõigus võib olla nii tasuline kui tasuta.

Kontrollitud: