Mida tähendab „vara“, mille müügist saadavalt kasult tuleb maksta tulumaksu?

Ükskõik milline võõrandatav ja varaliselt hinnatav ese (sh kinnis- või vallasasi, väärtpaber, nimeline aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaks, investeerimisfondi osak, nõudeõigus, ostueesõigus, hoonestusõigus, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, rentniku õigus, tagasiostukohustus, hüpoteek, kommertspant, registerpant või muu piiratud asjaõigus või selle järjekoht või muu varaline õigus). /täiendavalt: TuMS § 15/

Kontrollitud: