elatis ja lapse eest hoolitsemine

Tere! Olukorrakirjeldus: Olen 20ndates naine, alla 0 kuuse lapse Ema, ning saan kuus miinimum emapalka + lapsetoetust (80€). Lapse isa on lahutatud ning enne noorimat (minu) last on varasemast abielust 2 alaealist ning 1 täiskasvanud (19) laps. Mul on huvi, et milline on isa rahalised ja hooldusega seotud (lapsele järelvalve tagamine) kohustused, kui lapse isa elaks koos eelmiste lastega ning mina koos 7. kuuse lapsega kahekesi. Olemas on küll kalkulaator, ent sellisel kärgpere viisil elatisraha arvutamist seal vist pole võimalik teha. Seda enam, kui peaks minema arvesse see, kelle juures lapse Isa igapäevaselt elab jne. 1) Kui lapse Isa elab koos abielust sündinud lastega, siis kas elatisraha nõue on tal vaid seoses alla 0a beebi ja imiku Ema osas? 2) Kas kuidagi on võimalik taotleda tingimust, et lapse Isa on kohustatud 0a lapse igapäevaellu (järelvalve tagamine) panustama teiste alaealiste lastega võrdselt? 3) Ning millist rolli üleüldse mängib lastele järelvalve jms osas asjaolu, kelle juures lapse Isa elab? Nt kui lapse Isa elab koos kahe alaealise lapsega, siis kas neile pühendatud aeg (koos elades) on kahe lapse peale ühine VÕI tekitatakse ajajaotus vms siiski 3 alaealise lapse vahel? Sellised küsimused siis... Vastust oodates 

Vanema rahaliste kohustustega on lihtsam. Perekonnaseadusest tulenevalt on vanem kohustatud pidama oma alaealisi lapsi üleval võrdväärselt. Lapse sünni puhust ülalpidamist saama õigustatud vanem (Teie) asub õigustatud isikute järjestuses alaealise lapse järel ning saab ülalpidamist enne täiskasvanud last. Kohustus on olemas vaatamata sellele kas ülalpidamist andma kohustatud isik elab koos või eraldi ülalpidamist saama õigustatud isikust. Koos elades saab ta anda ülalpidamist vahetult, eraldi elades tuleb üldjuhul ülalpidamist anda raha perioodiliste maksetena.

Laste eest reaalselt hoolitsemisega on aga keerulisem. Vanemat ei ole võimalik sundida laste eest hoolt kandma kui ta ise seda ei soovi. Küll on võimalik tema osa lapse ülalpidamiskuludes selle võrra suurendada ja/või piirata tema õigusi lapse suhtes põhjusel, et ta neid teostada ei soovi.

Отвечено:
23.05.2023