Tunnistajate juuresolekul kinnitatud testament

Tunnistajate juuresolekul kinnitatud testamendi tegemiseks nõuab seadus üheaegselt kahe teovõimelise tunnistaja juuresolekut. Tunnistajatele peab testaator teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde. Tunnistajad ei pea teadma testamendi sisu. Kohe pärast seda, kui testaator on testamendile alla kirjutanud, kirjutavad sellele alla tunnistajad. Nii testaator kui tunnistajad peavad oma allkirja juurde lisama testamendi tegemise kuupäeva ja aasta. Tunnistajad kinnitavad oma allkirjaga, et testaator on testamendile ise alla kirjutanud ja et nende arusaamise kohaselt on testaator teo- ja otsustusvõimeline. Tunnistajaks ei või olla isik, kelle enda või kelle üleneja või alaneja sugulase, venna või õe või nende alaneja sugulase või abikaasa või abikaasa üleneja või alaneja sugulase kasuks testament tehakse. Tunnistajate juuresolekul kinnitatud testamenti ei pea valmis kirjutama testaator ise.

Testament võib olla nii masinkirjas kui ka käsikirjas ning sellest peab nähtuma testaatori nimi ning testamendi tegemise kuupäev ja aasta.

Kontrollitud: