Millisel juhul on pärandi inventuur kohustuslik?

Pärandi inventuur on kohustuslik, kui pärijaks on piiratud teovõimega isik (alaealine või isik, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida), kohalik omavalitsusüksus või riik. Kui piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja ei ole pärija huvides pärandi inventuuri taotlenud, vastutab ta isiklikult pärandaja nende võlgade eest, mille rahuldamiseks pärandist ei jätkunud.

Kontrollitud: