Justiitsministeerium toetab erivajadustega inimestele õigusnõu andmist 70 000 euroga kalendriaasta kohta. Eesti Puuetega Inimeste Kojaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31. märts 2025. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.

Nõustamise hulka kuulub ka õigusabi osutamine, erivajadustega inimeste teavitamine õigusnõustamise võimalusest ning nende abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel.

Eelneval viiel aastal on justiitsministeeriumi toetusel saanud õigusnõu tuhanded erivajadusega inimesed. Küsimusi on olnud pea igast õigusvaldkonnast, kuid kõige enam on need puudutanud perekonnaõigust ja võlaõigust ning täitemenetlust.

Täpsemalt saab erivajadustega inimestele õigusnõu andmise kohta lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.

Avaldatud: 07.10.2022