Justiitsministeerium toetab eakatele õigusnõu andmist 12 000 euroga kalendriaasta kohta. Eakatele annab õigusnõu Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, kellega on sõlmitud toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 31. detsember 2024. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni ühe aasta võrra pikendada.

Nõustamise hulka kuulub õigusabi osutamine, sealhulgas eakate teavitamine õigusnõustamise võimalusest ning nende abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel.

Eelneval kuuel aastal on justiitsministeeriumi toetusel saanud õigusnõustamist tuhanded eakad. Küsimusi on olnud pea igast õigusvaldkonnast, kuid kõige enam on need puudutanud pärimise, omandi, asjaõiguse ja võlaõiguse teemasid.

Täpsemalt saab eakatele õigusnõu andmise kohta lugeda justiitsministeeriumi kodulehelt.

Avaldatud: 24.02.2023