93-aastane vanaproua volitas noort naisterahvast enda eest makseid tasuma ja poest söögi toomiseks raha välja võtma. Paraku ei saanud vanaproua aga aru, et allkirja andis ta üldvolikirjale, mille abil noor naine suurtes kogustes laenu võttis ning täna ähvardavad võlausaldajad vanamemme maja laenu katteks maha müüa.Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga alustas tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkumisega Eestis elavatele inimestele 2,5 aastat tagasi. Tänaseks on selle projekti raames õigusabi saanud üle 20 000 inimese ning teenust hinnatakse kõrgelt. Kas riik soovib ka tulevikus inimeste õigusabikulusid katta, ei ole veel selge, kuid tänane kogemus näitab selgelt toetuse vajadust - Eestis on liialt palju inimesi, kes ei suuda endale turuhinnaga õigusabi lubada.Viimasel ajal on palju räägitud elukoha üürimisest üürniku seisukohast, kuid samamoodi peidab üüriturg endas ohte ka üürileandja jaoks. Üheks suuremaks probleemiks on kahtlemata olukord, kus üürnik ei tasu enam üüritasu ega ole ka nõus üüripinda vabastama. Jurist toob välja olulisema, mida iga üürileandja peaks teadma.Vägivaldseid suhteid meie ümber on rohkem kui me arvata oskaksime, näiteks Eesti Õigusbüroo juristid on 2,5 aasta jooksul abistanud pea 8000 inimest seoses perekonnaõigusega. Enamus neist pöörduvad juristi jutule seoses laste hooldusõiguse või elatise küsimustega ning juristide sõnul tuleb 1/3 juhtudest välja, et vanemate kooselu lõppemise põhjuseks oli vägivaldne suhe. Juristi selge soovitus on - rääkige juhtunust kasvõi võõrale ning fikseerige arsti juures vigastused.Eesti Õigusbüroo koostöös Tallinna Linnavalitsusega pakub oktoobrist aasta lõpuni tasuta õigusabi Tallinna korteriühistute juhatustele ning korteriomanikele. Õigusabi saab kogenud Eesti Õigusbüroo juristilt nii eelregistreerimisega kui ka kohapeal elava järjekorra alusel Tallinna Linnavalitsuse infosaalis Vabaduse Väljak 7. Jurist on kohapeal olemas kolmel tööpäeval nädalas ning nõustamine on kõigile tasuta.Uuel nädalal tähistatakse Eestis seitsmendat korda õigusemõistmise nädalat. Sellega seoses saab oktoobrikuu jooksul sõlmida aasta lõpuni kehtiva kliendilepingu Eesti Õigusbürooga tasuta ning kui kliendi brutokuutasu jääb alla 2128 euro, on talle esimesed kaks tundi õigusnõustamist samuti tasuta.Möödunud aasta märtsis lahutanud naine avastas kuu aega pärast abielulahutust, et nende ühine elamine on tühjaks tassitud ning ka uksed-aknad ja isegi elektrijuhtmed on seinast ära viidud. Veelgi enam - mees oli jõudnud ära sahkerdada kolm sõidukit, kuurist jätnud järgi vaid vundamendi ning võtnud maha 2,6 hektarit kasvavat metsa. 140 000 eurosest ühisvarast jäi pärast mehe sahkerdusi alles ligikaudu 16 000 kahepeale jagamiseks.Eesti Õigusbüroo tööõigusele spetsialiseerunud juristi sõnul tuleb üha rohkem tegeleda võõrtööjõuna Eestis töötavate inimeste probleemidega. Enamjaolt on tegemist Ukrainast, Moldovast ning Valgevenest Eestisse tööle tulnud inimestega, kes ei julge sageli enda õiguste eest seista kartuses, et nad saadetakse riigist välja. Kõige rohkem on probleeme töölepingutega - osadel pole neid üldse ning teistel ei ole tööandja täitnud kokkulepitud lubadusi, samuti on sagedane nö mustalt tasumine.Tänavu 27. juunil kiitis valitsus heaks eelnõu, mis võimaldas politseil alates 5. juulist kasutusele võtta teisaldatavad kiiruskaamerad. Kuigi seaduse järgi peab automaatse kiiruskaamera ees olema osutusmärk “automaatkontroll”, siis teisaldatavate kaamerate puhul politsei seda märki ei kasuta. Eesti Õigusbüroo jurist Harland Paas selgitab olukorda.Eestis on tekkinud olukord, kus aastatel 2003-2013 abikaasade vahel sõlmitud abieluvara jagamise lepingu järgi on kinnistu ainuomanikuks märgitud üks kaasadest, kuid see kehtib üksnes juhul, kui vastav kanne on tehtud ka kinnistusraamatusse. Kohtute praktikast aga selgub, et toona seda olulist kannet sageli ei tehtud ja paljud avastavad selle nüansi alles aastaid hiljem võlausaldajate nõuete kaudu, kes teise poole täitmata kohustuste tõttu kinnisvara soovivad realiseerida, kuna kinnistusraamatusse kande tegemata jätmise tõttu on tegemist ühisvaraga. Juristi hinnangul on teema väga oluline ning puudutab tuhandeid paare.


Tasuta ning soodustingimustel õigusabi on saanud üle 20 000 inimese

Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga alustas tasuta ning soodustingimustel õigusabi pakkumisega Eestis elavatele inimestele 2,5 aastat tagasi. Tänaseks on selle projekti raames õigusabi saanud üle 20 000 inimese ning teenust hinnatakse kõrgelt. Kas riik soovib ka tulevikus inimeste õigusabikulusid katta, ei ole veel selge, kuid tänane kogemus näitab selgelt toetuse vajadust - Eestis on liialt palju inimesi, kes ei suuda endale turuhinnaga õigusabi lubada.
Eesti Õigusbüroos tasub esimese kahe nõustamise tunni eest riik. 22 000 inimese keskmine nõustamise aeg on olnud 2,2 tundi, mis tähendab, et justiitsministeeriumi toetusest piisab enamlevinud probleemide lahendamiseks. 

Kõige rohkem on 2,5 aasta jooksul inimesi abistatud perekonnaõigusega seonduvates küsimustes (7644 korral), napilt samapalju on lahendatud ka võlaõigusega seonduvaid probleeme (6945). Lisaks on paljud inimeste pöördumised olnud seotud tööõigusega (1806), pärimisõigusega (1372), asjaõigusega (1855) ning täitemenetlusega (1543). 

Eesti Õigusbüroo juhi Erki Pisukese sõnul on justiitsministeeriumi käivitatud projekt selgelt tõestanud, et enamiku jaoks on tavapärane õigusabi hind liialt kallis ning inimesed vajavad enda õiguste eest seismisel riigi tuge. “Üle kolmandiku meie klientidest on langenud laenuorjusesse, kus ühele finantsasutusele tasumiseks tuleb laenata järgmiselt, teine samapalju on kimpus elatise kättesaamisega. Arusaadavalt ei ole nende muredega meie poole pöördujatel rahuldavat finantsvõimekust ning riigi toetuseta langeksid nad veel sügavamale. Olen veendunud, et olukorras, kus õigusabi oma tavapärase hinnatasemega on kättesaadav vaid väikesele osale elanikkonnast, tuleb mõelda ülejäänud inimeste peale, kes moodustavad kahjuks suure enamiku. Õigusabi peab õigusriigis olema kättesaadav kõigile ning selle poole antud projektiga kindlasti liigutud on. Tänu justiitsministeeriumi algatusel ellu viidud projektile on õigusabi kättesaadavust märkimisväärselt parandatud ning ühtlasi näeme, et nõudlus teenuse järele püsib tugeval tasemel,” sõnas Pisuke. 

Pisuke lisab, et tänase lepingu järgi toetab riik Eestis elavate inimeste õigusabikulusid kuni tuleva aasta aprillini ning edasine sõltub juba poliitikute ning justiitsministeeriumi ametnike otsusest. “Meie loomulikult loodame, et riigi toetus õigusabile jätkub ning saame inimesi ka tulevikus riigi toel abistada. Oleme loonud selle projekti tarvis väga tugeva ning hästi toimiva struktuuri, meil on 45 juristi 15 nõustamiskohas üle Eesti ning kõik numbrid näitavad, et teenus on inimestele äärmiselt vajalik. Samuti on meie koostöö justiitsministeeriumiga olnud väga hea ning viljakas, oleme päästnud palju inimesi õiguslikest probleemidest,” lisas Pisuke. 

Eesti Õigusbüroo kogub igakuiselt nõustamisel käinud inimeste tagasisidet pakutavale teenusele, samuti kogub tagasisidet klientidelt ka justiitsministeerium ning hinnang juristide tööle on kõrge - keskmine kliendirahulolu indeks on 90% ning 92% klientidest soovitaksid meid enda sõbrale. 

Kõige rohkem on inimesed õigusabi vajanud Harjumaal (10320), Tartumaal (2300), Ida-Virumaal (1780), Pärnumaal (1222), Lääne-Virumaal (970) ning Viljandimaal (869).  

Möödunud aastal ehitas Eesti Õigusbüroo meeskond ka Eesti esimese robotjuristi, kes abistab inimesi tasuta inkassonõuete vähendamisel ning elatise hagi koostamisel. Inkassoabi robot on abistanud üle 1000 inimese ning hoidnud sellega kokku ligikaudu 300 000 eurot klientide raha. Robotiga saab suhelda kodulehel www.juristaitab.ee või Eesti Õigusbüroo facebooki messengeris.  

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi saavad kõik Eestimaal elavad inimesed, kelle brutokuupalk jääb alla Eesti 1,5-kordse keskmise (hetkel 2128,5€). Õigusabi jagatakse põhimõttel 2+3+10, kus kaks esimest tundi on tasuta, järgmise kolme tunni eest tuleb tasuda 20€ tunnis ning mahukamate kaasuste puhul saab veel 10 tundi õigusabi hinnaga 40€ tund. 

HUGO OÜ kaubamärk Eesti Õigusbüroo on suurim õigusbüroo Eestis, kes pakub koostöös justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele õigusabi riigi finantseerimisel. Lisainfot saab aadressilt www.juristaitab.ee või telefonile 6 880 400 helistades.

Eesti