Inimeste peamised mured
 

Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Meie nägemus õigusnõustamisest

Õigusteenus ei ole täna inimestele lihtsasti mõistetav ning läbipaistev. Seda teenust pakuvad paljud ettevõtted erineva hinnatasemega, kuid keskmine tunnihind õigusnõu saamiseks on paljudele liiast - Eesti keksmine õigusnõustamise hind on 120€/h (lisandub käibemaks).

Meie selge nägemus on, et õigusnõustamise teenus peab olema kättesaadav kõigile, kes abi vajavad.

Meie eesmärk on teha õigusabi kättesaadavaks kõigile

Õigusabi osutamine tähendab peaaegu alati dokumentide koostamist ning nende analüüsi. Sellele on keskendunud ka Eesti Õigusbüroo meeskond, kuid tänu valdavalt elektroonilisele menetlusele saame teenust osutada minimaalsete kuludega. Kasutame oma igapäeva töös peamiselt elektroonilisi kanaleid ning arvutitarkvara klientide haldamiseks. Nii saame hoida teenuse hinna madalana ning leida kliendi probleemidele lahendusi võimalikult kiiresti, efektiivselt ja ökonoomselt.

Eesti Õigusbüroo praktika on näidanud, et selline lähenemine on efektiivne ning klientidele taskukohasem. Samuti on meil väljatöötamisel IT- lahenduse prototüüp, mille käikuminekul suudame veelgi väiksemate halduskuludega teenindada veelgi suuremat hulka inimesi.
Meie eesmärk on õigusabi võimalikult paljudele kättesaadavaks ning taskukohaseks teha.

Tulevikus näeme õigusteenuse pakkumist sarnaselt Uberi või Taxify platvormidega, kus teenuse vajaja viiakse lihtsasti arusaadavas ning usaldusväärses keskkonnas kokku vastava kvalifikatsiooni ning kogemusega juristiga. Sellisel moel saab õigusabi teenusel olema läbipaistev ning õiglane hind nö igale maitsele ja finantsvõimele.

Kuidas see algas ja kuhu oleme jõudnud

Eesti Õigusbüroo alustas aastal 2016 projektiga InkassoAbi, mille eesmärk oli aidata inkassode ebaseaduslike võtete lõksu jäänud inimesi. Töötasime välja mudeli, tänu millele suutsime sisulist juristi teenust pakkuda konkurentsitult väikese hinnaga.

Alustasime ühe juristiga, siis liitus teine ja esimese paari kuuga olime suutnud aidata juba 200 inimest, kes hoidsid meie abiga kokku üle 150 000 euro.

Täna on meie kliente nõustamas 29 juristi üle Eesti ning meie ampluaa väga lai - pakume abi kõikides peamistes õigusküsimustes ning seda üle terve Eesti. Meie juristide pink üha pikeneb ning see tähendab üha suuremat kompetentsi, mis omakorda tähendab kvaliteetsemat õigusabi meie kliendile. Nagu ütleb vanasõna - mitu pead on ikka mitu pead.

Meie tänased plaanid ja pingutused on kõik selle nimel, et kvaliteetne õigusabi oleks veel rohkematele inimesele veelgi lähemal ning teenus läbipaistvam.

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi

Täna on meie fookus aga suunatud projektile, kus koostöös justiitsministeeriumiga pakume eestlastele tasuta ning soodustingimustel õigusabi.

Esimese tegevusaastaga suutsime selle projekti raames abistada 8000 eestlast ning tagasiside meie teenusele oli väga hea - see omakorda annab meile jõudu ja indu veel tugevamalt ning võimsamalt jätkata. Ikka selleks, et õigusabi veel suuremale osale rahvast kättesaadavam ning taskukohasem oleks.

Kellele ja millistel tingimustel

Tasuta ning soodustingimustel õigusabi antakse inimestele, kelle brutosissetulek on kuni 1700 eurot. Sõlmida tuleb kliendileping ning tasuda lepingutasu 5 eurot (v.a alaealised) - leping kehtib terve kalendriaasta.

Seejärel saab kasutada tasuta õigusabi teenust süsteemiga 2+13, kus esimesed kaks tundi on tasuta, järgnevad kuni 13 tundi õigusteenust 40 eurose tunnitasuga.

Meie senine praktika näitab, et keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni. See aga tähendab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Tasuta õigusabi antakse väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti ja telefoni teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.

Inimeste peamised mured

Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Tasuta ja soodustingimustel õigusabi projekt kestab aastani 2021


Registreeru
Tutvu Lepinguga