Kohtumisega õigusnõustamine
Registreeru
Tutvu Lepinguga
Soovitame keerukamate ning ajamahukamate probleemide puhul, kus klient volitab juristi enda esindajaks ning juristil tuleb ette valmistada materjalid kohtusse pöördumiseks ja kliendi esindamiseks. Kontoris nõustamise ooteaeg on kuni kaks nädalat.

Näiteks: keerukamad vaidlused, kus tõenäoliselt tuleb olukord lahendada kohtu abiga.

Kontoris nõustamise teenust saavad kalendriaasta jooksul kasutada kõik EÕB kliendid, kes on sõlminud kliendilepingu ning tasunud 5-eurose lepingutasu.

Oluline teada:
* Kontoris nõustavad EÕB juristid 15-s büroos üle Eesti. Kontorite asukohad leiad siit
* Juristiga kohtumisele tuleb kaasa võtta kõik asjasse puutuvad dokumendid ja materjalid, mida klient peab vajalikuks juristile esitada. Reeglina vormistatakse kohtumisel ka volitus, mis annab juristile õiguse klienti esindada nii kohtuväliselt kui ka kohtusse pöördumisel ja kliendi esindamisel kohtus.
* Jurist arvestab ajakuluna reaalset ajakulu kliendi selgituste kuulamiseks ja kõikide vajaminevate toimingute tegemiseks (menetlusdokumentide koostamine, päringute teostamine, vastuste-, taotluste-, seisukohtade koostamine jne). 
* Kohtumenetlusega seotud lisakulude (riigilõiv, kautsjon, tunnistajate tasud, juristi transpordikulud jne.) hüvitamine toimub eraldi kokkuleppena.