Riigi toetatava esmase õigusnõu konkursi võitis OÜ HUGO, kes pakub inimestele soodustingimustel õigusnõu järgmised kolm aastat. Õigusnõu saab taotleda nii silmast silma kohtumiseks kui ka veebi teel.

OÜ HUGO annab õigusnõu abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel. Samuti saab abivajaja küsida juriidilist nõu nii eesti- kui vene keeles veebilehe Juristaitab.ee kaudu. Esmanõustamine ei võimalda enam abivajaja kohtus esindamist. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine. Enne 1. maid alustatud kohtuesindusega jätkatakse kalendriaasta lõpuni.

Alates 1. maist saab riigi toetatavat esmast õigusnõu taotleda inimene, kelle taotlusele eelnenud kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot. Seejuures lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades kehtib piirmäärana brutosissetulek kuni 1700 eurot. Sissetuleku ülempiiri nõue ei kehti ka erivajadustega inimeste ja eakate õigusnõustamise puhul, mida korraldavad lepingu alusel Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Toetatava tegevuse piirmäär 2021. aastal on 545 000 eurot koos käibemaksuga ning järgnevatel kalendriaastatel 735 000 eurot koos käibemaksuga.

Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 30.04.2024. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.

Lähemalt saab õigusnõu puudutavate küsimustega tutvuda ka justiitsministeeriumi kodulehel.

Опубликовано:07.10.2022