Eesti Õigusbüroo on Eesti suurim õigusbüroo, mille uuenduslik lähenemine õigusalaste murede lahendamisel viib õigusmaailma täiesti uuele tasemele. Meie eesmärgiks on teha õigusnõustamine kättesaadavaks võimalikult paljudele ning seda läbi vastava platvormi.

Eesti Õigusbürool on:
43 kogenud juristi

20 000 + klienti
ca 800 pooleli olevat kohtuvaidlust
15 kontorit üle Eesti

… ja me kasvame kiiresti :)

Kui soovid meiega liituda, siis tea, et:

1)   eeldusteks on õigusteaduse magistrikraad, töökogemus ning tubli tahe inimesi aidata
2)   meie juristid oskavad kõrgtasemel eesti keelt, paljud neist sama hästi vene ning inglise keelt
3)   kindlasti on vajalik väga hea suhtlusoskus ning kena stressitaluvus, et pingelisemad hetked tüsistusi ei tekitaks :)
4)   meie juristidel on suur kohusetunne ning nad on oma töös korrektsed
5)   juristil tuleb osata arvutiga ringi käia. Mitte toast tuppa ega ümber maja tähenduses, vaid peame siinkohal silmas kasutamise oskust
6)   kuna meie juristid võivad tööd teha kontoris, kodus, kohvikus või teises maailma otsas, siis meie austame ausust, iseseisvust ning planeerimise oskust

Lisaks peaksid teadma, et meil saad tööd teha:
    1) siis, kui sulle sobib
    2) seal, kus sulle sobib
    3) viisil, kuidas sulle sobib

 Mida meie juristid teevad:  

Suures plaanis abistavad õigusnõu ja jõuga inimesi, nagu ka kõik teised juristid. Kuid teistest õigusbüroodest eristab meid eeskätt tõsiasi, et me oleme platvorm, mitte klassikaline õigusbüroo. See annab meile suurema vabaduse ning võimaluse kiiresti areneda, see annab meile võimaluse õigusmaailma standardeid kõigutada.

Meie juristid nõustavad inimesi nendega kohtudes, aga ka veebi ning telefoni vahendusel. Jurist saab sisuliselt endale valida sobivaima suhtlusviisi ning meie kliendihaldjad arvestavad nende soovidega.

Kliente esindatakse nii kohtu- kui kohtuvälistes menetlustes, koostatakse hagisid ning vastatakse neile. Loomulikult tuleb neil palju tegeleda juriidiliste ja õigusalaste dokumentide koostamise ning analüüsiga.
 
Nüüd lõpetuseks kõige olulisem:

Kui pärast nende sõnade lugemist tekkis sul vastupandamatu soov liituda meie suurepärase platvormiga ning sekkuda õigusmaailma tuleviku kujundamisse, siis saada oma elulookirjeldus aadressile personal@juristaitab.ee