Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 26 Juun 2022, 13:14

Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu

26 Juun 2022, 14:02

Tere

Loodan esmalt, et postitan õigesse alamfoorumisse.

Probleem on järgmine: Kevadel maakodusse minnes avastasin, et 60a vanune teeäärne kuusehekk oli kuni tüveni ära pügatud, ligi 3m kaugusele teemaa ning meie kinnistu piirist. Tehtud oli seda barbaarsel moel, hekk ei näe viisakas ja kena välja. Tee on tavaline külavaheline valgustamata kruusatee, mille piirkiirus on rohkem kui 50 km/h. Tee laius ligi 6m. Heki pikkus tee ääres on ligi 60m. Liiklus väga tihe ei ole. Loodan, et pilt mis ma lisasin on nähtav. Teemaa ning kinnistu piir on täpselt seal, kus on pildil näha kruusatee piir.

Pilt

Vald ei võtnud meiega mitte kuidagi moodi ühendust, lihtsalt tegi ära ilma kooskõlastamata. Kirjutades valda sain põhjenduseks "külgnähtavus peab olema 1m" ning tarvis oli "piirata nähtavust piiravad puud". Mina ei ole sellega mitte kuidagi nõus, kuna hekk asub väliskurvis. Terve tee oli ennem täies pikkuses selgelt nähtav ning nähtavusega midagi muutunud ei ole. Külgnähtavus on ligi 3m hetkel, kuna tüved asuvad kinnistute piirist ligi 3m kaugusel.

Praeguseks on hekk rikutud ning ei täida enam enda eesmärki (tolmukaitse ning privaatsus).

Mitte kunagi varem pole hekk probleemiks olnud ja nüüd äkitselt oli vaja hekk ilma teatamiseta ära hävitada. Lisaks on naaberkinnistute hekid küll madalamad, kuid täiesti tihedad ning ulatuvad teemaa ja kinnistu piirini (kuskil 20cm jääb ehk puudu) - nende hekke ei pügatud, kuid meie oma võeti 3m kaugusele teemaast maha.

Minu küsimuseks on, et kuidas sellisele asjale läheneda ning kuidas saada abi? Minu arust on tehtud ülekohut ning vald kuritarvitab oma võimu, kas see võiks nii olla ka seaduse silmis? Või ongi nii, et mul ei ole midagi peale hakata? Kas ma saan valla tegevust kuhugi edasi kaevata? Oleksin rahul kompensatsiooniga või uue heki istutamisega, et katta ära rikutud osa.

Suur suur tänu ette ära, et leiate aega süvenemiseks.

Postitusi: 2600
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu

27 Juun 2022, 12:30

Tere

Transpordimaa on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga, sealhulgas teemaaga. Teemaa on maa, mis on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks (nt sõidutee, kõnnitee, parkla, teepeenar, haljastusriba) ja teehoiu korraldamiseks.
Tee on ehitusseadustiku kohaselt ehitis, millel on kaitsevöönd. Ehitise kaitsevöönd on ehitise alune ning seda ümbritsev maa-ala. Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid (ehitusseadustik § 71 ja 72). Kui tee on avalikult kasutatav, siis on sellel alati kaitsevöönd. Kaitsevööndi laius on mõõdetuna äärmise sõiduraja välimisest servast 10 m (tänavate puhul) kuni 50 m. Seega ei ole niivõrd oluline, millisel kaugusel asuvad tüved kinnistu piirist, kui heki okste võimalik ulatumine teemaale.
Tee kaitsevööndisse jääva kinnisasja omanik on kohustatud lubama nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise kõrvaldamist. Kas kirjeldatud juhtumil oli tegevus eesmärgipärane, on foorumi keskkonnas võimatu hinnata. Seetõttu soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel https://hugo.legal/

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 2
Liitunud: 26 Juun 2022, 13:14

Re: Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu

29 Juun 2022, 20:22

Tere

Suur tänu asjakohase vastuse eest. Ma kindlasti pöördungi õigusnõustamisele, aga ma soovin ennem natukenegi ennast selles asjas kurssi viia.

Just nimelt "lubama". Pole aga võimalust olnud loa andmiseks, kuna keegi ei ole ühendust selles asjus võtnud. Kas võib sellist asja teha ilma maaomanikku teavitamata?

Kas seal on võimalik tuvastada "eesmärgipärasust" või kohtus võib selline vaidlus olla vaidlus millel ei olegi lahendit? Või kui ma küsin vallast tõendust, et see tegevus oli vajalik, kas vallal peab see fotomaterjali kujul olema olemas, või võib vald teha lihtsalt taolisi asju siis kui heaks arvab ja piisab sellest, kui vald ütleb, et jah see oli vajalik ja minul kui maaomanikul ei olegi midagi teha?

Tänan!

Postitusi: 2600
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Valla haljastuse piiramine teeservituudi alas põhjendamatu

30 Juun 2022, 18:43

Tere

Eesmärgipärasuse tuvastamine on hinnanguline küsimus. Kui aga läheb vaidluseks, peab kumbki pool tõendama asjaolusid, millel tema hinnang põhineb. Nii peab tee omanik tõendama, et tegevus oli eesmärgipärane ja oksad tuli liiklusohutuse või teehoolduse huvides eemaldada ja Teil on siis omakorda võimalik väide ümber lükata tõendades, et puude saagimine ei täitnud liiklusohutuse või teehoolduse tagamise eesmärki.
Eesmärgipärasus või selle puudumine tuvastatakse tõendeid hinnates.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta