Kaasomandi lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Nov 2021, 13:57

Kaasomandi lõpetamine

16 Nov 2021, 18:50

Pöördusin kaasomandi lõpetamiseks kohtusse. Jõustus järgnev tagaseljaotsus:

1. Rahuldada hageja hagi kostja vastu kaasomandi lõpetamiseks ja tahteavalduse asendamiseks tagaseljaotsusega. TsMS § 444 lg 3 alusel kohus vormistab tagaseljaotsuse kirjeldava ja põhjendava osata.

2. Lõpetada hageja ja kostja kaasomand selliselt, et kinnistu omandiõigus antakse täies ulatuses üle hagejale kohustusega tasuda kaasomandi lõpetamise eest kostjale kinnistu ½ mõttelise osa omandiõiguse kaotamise eest hüvitist 10 047,06 eurot ning vabastada kostja võetud laenukohustusest.

3. Kostja on kohustatud andma kinnistusraamatuseaduse § 34 lg 1 tähenduses nõusoleku kinnisasja kaasomandi lõpetamiseks selliselt, et kinnisasi jääb hageja ainuomandisse, andma nõusoleku nimetatud kinnisasja registriosa II jaost omanikukande, mille kohaselt on hageja ja kostja kinnistu kaasomanikud, kustutamiseks ja uue kande tegemiseks, millega kantakse kinnisasja ainuomanikuna kinnistusraamatusse hageja. Jõustunud kohtuotsus asendab kostja tahteavaldused (TsÜS § 68 lg 5).

4. Menetluskulud jäävad kostja kanda.

5. Määrata hageja põhjendatud ja vajalike menetluskulude suuruseks 774,00 eurot (riigilõiv 450,00 eurot ja õigusabi kulud 324,00 eurot).

6. Mõista kostjalt hageja kasuks välja menetluskulude katteks 774,00 eurot (sealhulgas käibemaks).

7. Kostja on kohustatud tasuma hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt hagejale viivist võlaõigusseaduse § 113 lõikes 1 teises lauses ettenähtud ulatuses alates menetluskulude suurust kindlaks tegeva lahendi jõustumisest kuni täitmiseni.

8. Tagaseljaotsus on tagatiseta viivitamata täidetav (TsMS § 468 lg 1 p 2).Tegin avalduse kinnistusraamatu kande tegemiseks, kuid kinnistusosakond seadis tingimuse, et kostja peab edastama neile digiallkirjastatud kinnituse, et on saanud hüvitist.

Mida teha, kui kostja ei soovi seda kinnitada?

Postitusi: 2431
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kaasomandi lõpetamine

16 Nov 2021, 22:00

Tere

Hüvitise tasumise tõendamise koormus lasub Teil. Kui kostja kinnitust ei saada, võib Teil olla võimalik hüvitise maksmist tõendada näiteks pangakonto väljavõttega. Kui registripidaja seda võimalikuks ei pea, soovitan küsida otse registripidajalt millist dokumenti nad aktsepteerivad.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta