Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 28
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

22 Okt 2021, 15:19

Tere,
Elan eramajas ja üle tee naaber ei saa aru, et tema koerte (3 tk) pidev haukumine päeval ja öösel pole normaalne, see on häiriv.
Koerat hauguvad, kui keegi liigub või sõidab auto mööda, lendab vares jne. Suhtlesin selle naabriga, aga tulemust pole. Pöördusin KOV ja seal tuli selline vastus: "Selgitame, et antud juhul ei ole tegemist Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumisega. Igasugust müra (nt koera haukumine, vali muusika) erakinnistult reguleerib vaid Korrakaitseseadus § 56 lõige 2, mis keelab tekitada ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Seadus küll keelab, kuid reaalselt on keeruline koera haukumist keelata kindlatel kellaaegadel ning kindlasti ei tohi koera haukumist takistav tegevus minna vastuollu Loomakaitseseaduses § 4 sätestatuga. Muidugi teavitame, et sellegipoolest on öörahu rikkumise korral Teil alati võimalus pöörduda politseisse.
Päevasel ajal müra tekitamist erakinnistul seadus küll ei reguleeri, kuid alati tasub naabritega viisakalt ja mõistvalt korduvalt vestelda murettekitaval teemal ning pakkuda lahendusi. Politseisse pöördumine võiks jääda viimaseks, kui enam miski ei aita ning müra on endiselt korduv ja välja kannatamatu".
Ehk kokkuvõtes, oma viga, et elad sellise naabriga.
Kas on veel mõned seduslikud võimalused mõjutada naabrit ? Kas pole nii, et kui hundikoer haugub elurajoonis ööd ja päevad läbi, siis sellega rikub koera omanik avalikku korda, sest ta ei võta kasutusele vajalikke abinõusid haukumise kui naabrite häirimise ärahoidmiseks.

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

22 Okt 2021, 21:36

Tere

Küsimuses välja toodud KOV vastus on korrektne ja tsiteerib Teie enda poolt viidatud korrakaitseseadust ning osundab selle võimalikule rikkumisele. Avaliku korra kaitseks korrakaitseseadus vastu võetud ongi ja selles on sätestatud keeld tekitada ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra. Korrakaitseseaduse täitmist kontrollib ja vajadusel sekkub politsei.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 28
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

Re: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

27 Okt 2021, 14:02

Tere,

Selles ongi küsimus, kuidas mõjutada koeraomalikud, kui tema koer haugub/häirib ajavahemilul 07:00-23:00.
Kuidas käituda selles olukorras, kui koeraomanik ignoreerib märkusi.

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine Rae vallas

27 Okt 2021, 21:59

Tere

Iga rikkumine väärteovastutust kaasa ei too, sh koera haukumine ja ulgumine, kui see just ei põhjusta tervisekahjustust või isikule varalist kahju (tuleb tõendada) . Kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumise eest on võimalik määrata rahatrahv kuni 800 eurot. Eeskirjad on kättesaadavad üldjuhul omavalitsuse kodulehe aadressidel või õigusaktide andmebaasis www.riigiteataja.ee.
Asjaõigusseaduse § 143 järgi ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Selliste mõjude alla kuuluvad ka nt koera haukumine. Naabrid ei pea taluma mitmeid tunde kestvat haukumist, mis võib hakata takistama kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi. Seega juhul, kui haukumine toimub lühikest aega (ka nt 1 tund), siis ei saa lugeda seda kodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistavaks tegevuseks (ülemäära häirivad mõjud) ning tegemist ei ole kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumisega. Ka ei saa lugeda häirivaks, kui koer haugub näiteks aia taga liikumise või lärmamise peale. Kui aga haukumine kestab tunde, seda ka kella 7-23, võib olla tegemist häiriva käitumisega, mida naabritel ei ole kohustust taluda.
Probleemide tekkimise korral tuleks esmalt pöörduda alati ikkagi loomaomaniku poole ning proovida probleemi lahendada omavahelise mõistliku suhtlemise käigus. Kui aga vestlustest loomaomanikuga abi ei ole ning koera käitumine on sedavõrd häiriv, et takistab ka teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi, siis tuleks esitada omavalitsusele või politseile kaebus ning viidata eeskirja rikkumisele. Kuigi väärteovastutust üldiselt häiriva haukumisega ei järgne, võib abi olla ka sellest, kui isikule selgitatakse kehtivaid reegleid.
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta