kadunud pärija

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 5
Liitunud: 17 Juul 2012, 23:59

kadunud pärija

18 Okt 2021, 23:10

Tere!
Kas notar saab pärimismenetluse lõpetada ja kadunud poja pärijate ringist välja arvata?

Seadusjärgsete pärijate ringi kuulub pärandaja poeg esimesest abielust, kelle elukoht teadmata ja kes koos emaga lahkus Eestist 40 aastat tagasi.
Pärandaja abiellus uuesti ja suri 2017.a. Üleelanud abikaasal on vaja läbi viia pärimistoimingud, et müüa ühisomandis olnud elumaja. Peale ühiste laste on pärijate ringis esimese abielu kadunud poeg.
Kui notar kutsub pärijaid Avalikes Teadaannetes ja otsitav ei ilmu, kas saab teda välja arvata pärijate ringist ja kui pika aja möödudes?

Postitusi: 2308
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kadunud pärija

19 Okt 2021, 22:24

Tere

Kirjeldatud juhul võib notar teiste pärijate soovil tõestada pärimistunnistuse, millelt nähtub nii lõplik kui esialgne pärija. Kui mõistliku aja jooksul pärija väljaselgitamise üleskutsemenetluse üleskutse avaldamisest arvates ei ole pärija pärimisõigus või selle ulatus pärimistunnistuse tõestamiseks piisavalt tõendatud, tõestab notar pärimistunnistuse, milles märgib talle pärimismenetluses teatavaks saanud andmed isikute kohta, kes on pärandi vastu võtnud, samuti võimaluse korral andmed isiku kohta, kellel võib selleks õigus olla (PärS § 171 lõige 6). Sellisel pärimistunnistusel on õiguskäibes samasugune tähendus, kui tavalisel pärimistunnistusel, mis tõestatakse siis, kui kõigi pärijate pärimisõigus on selge. Kaaspärijate ühisuse puhul ei ole ühel kaaspärijal õigust ilma teiste nõusolekuta käsutada ühtegi pärandvara hulka kuuluvat eset, see põhimõte kehtib ka selle tunnistuse puhul. Kui kaaspärija soovib saada endale kogu pärandvara käsutamise õigust, siis peab ta taotlema enda määramist pärandvara hooldajaks.
Sellise „pooliku“ pärimistunnistuse kasutusele võtmise eesmärk on tagada suurem õigusselgus olukorras, kus mõne kaaspärija pärimisõiguse tuvastamine ei ole mõistliku aja jooksul võimalik, aga samas ei saa tuvastatuks lugeda ka pärimisõiguse puudumist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta