Allkirja võltsimine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 01 Apr 2021, 21:48

Allkirja võltsimine

03 Mai 2021, 21:48

Korterelamus, kus on kolm kaasomanikku kinnitati 2006. aastal notariaalselt majaomanike ainuvalduses ja ühiskasutuses olevad majaosad. 2007 aastal taotlesid korterelamu kaks kaasomanikku ilma kolmanda (allakirjutanud) kaasomaniku teadmata korterelamu renoveerimise ja laiendamise loa. Kolmas kaasomanik, tehes järelepärimise dokumentide osas linnaosa valitsusele, avastas 2020 sügisel ehitusprojekti kooskõlastuslehel enda allkirja. Kolmas kaasomanik ei ole kooskõlastuslehte allkirjastanud ja tema allkiri on sellel dokumendil võltsitud. Eelnimetatud laiendus ja ehitustööd viidi läbi ilma kolmanda omaniku teadmata 2014-2015. Peale neid töid on kolmanda kaasomaniku ligipääs kaasomandis olevatele ruumidele takistatud. Kas sellisel juhul, kus allkirja võltsimine leidis aset 2007 aastal ja see avastati 2020 aastal on kuritegu aegunud või saaksin allkirja võltsimise eest esitada politseisse avalduse?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Allkirja võltsimine

04 Mai 2021, 11:37

Tere

Kas allkirja võltsimine on kuritegu, ei ole üheselt vastatav. Arvestades Teie selgitusi, siis see võiks olla kvalifitseeritav kuriteona KarS § 344 lg 1 järgi ja kui võltsitud allkirjaga dokumenti kasutati, siis lisaks kuriteona KarS § 345 lg 1 järgi. Kas tegemist on kuriteoga sõltub tegelikest asjaoludest ja Te peaksite asjas selguse saamiseks pöörduma kuriteoteatega politseisse. Oluline on seejuures saada selgust, kes allkirja võltsis ja kas dokumenti kasutati teadlikult ja tahtlikult teisele isikule kahju tekitamiseks. Hinnangu, kas tegemist on kuriteoga või mitte annab kohtueelne menetlus. võltsimine on teise astme kuritegu, (karistus üle viie aasta vangistust), mille aegumistähtaeg on5 aastat teo lõpuleviimisest
Võltsitud allkirjaga lepingust ei tulene teisele lepingu poolele õiguslikke kohustusi, kui võltsimine on tuvastatud. Seega on oluline võltsimise tuvastamine. Kui võltsimisega tekitati Teile kahju, siis tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kolm aastat (TsÜS § 146 lg 1). Aegumistähtaeg algab ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama. Seega, nõude aegumine algab hetkest, kui Te saite teada, et võltsitud allkirjaga dokumendi kasutamise tõttu tekitati Teile kahju.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 01 Apr 2021, 21:48

Re: Allkirja võltsimine

12 Mai 2021, 10:17

Tere, kirjutasite, et võltsimine on teise astme kuritegu, (karistus üle viie aasta vangistust), mille aegumistähtaeg on 5 aastat teo lõpuleviimisest. Kui allkirja võltsiti aastal 2007, kas see tegu on siis kuriteona aegunud? Või tähendab teo lõpuleviimine aastat 2020, kui mina sellest teada sain?

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Allkirja võltsimine

12 Mai 2021, 17:05

Tere

Kõiki asjaolusid arvestava hinnangu kuriteo aegumisele annab politsei. Kui ka menetluses leiab kinnitust, et võltsimine toime pandi ning karistust ei järgne, kuna see on aegunud, saate Te siiski oma õigused maksma panna tsiviilkohtus ning seejuures on allkirja võltsimine nagu fakt juba tuvastatud.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta