Kohtuvaidlus KÜ-ga

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 02 Mär 2021, 12:06

Kohtuvaidlus KÜ-ga

02 Mär 2021, 12:24

Tere!
Abikaasa ostis korteri viiekorruselisse elamusse 2008 a. Sama aasta esimese kommunaalarvega lisati talle maksete hulka eelmise elaniku veevõlg ca 700EEK. Abikaasa maksis selle ära.
Nüüd 2020.a märtsis sai ta uue kirja, et on vaja vahetada avariikorras (väidetav avarii oli keldris) kogu püstiku torustik. Selge, et sellisel juhul ei saa tööst keelduda. Ca poolteist kuud hiljem saime remondiarve ühele püstikule 4990,07€ e korterilt küsiti raha ca 1300€. Et arve oli kosmiline, siis palusime ühistu esimehelt, et arvel oleksid märgitud kuluartiklid: materjalide nimetused, hinnad ja töötunnid tunnihinnaga. KÜ esimees keeldus sellist arvet meile esitamast. ( Hange.ee töödepakkumistes on ühe püstiku torustiku vahetuseks ca 1500-200€) Siis selgus, et see püstik oli jäänud 2002.a kogu maja remondi käigus remontimata vaidluste tõttu, sest ühistu nõudis kõigilt korteritelt võrdset rahastamist, mitte ühistus osalemise järgi m2 alusel korteri suurusele. Selle käigus oli koostatud vastav lepe, et avarii korral tasuvad püstiku remondi korteriomanikud ise. KÜ algatusel maksenõue hetkel Pärnu maakohtus arutlusel.
Minu küsimused:
Kas on õige, et KÜ nõudis minu abikaasalt eelmise üürniku maksmata arved?
Kas KÜ on alust nõuda remondiraha, kui arvel on märkimata kauba ja teenuse nimetused, hinnad ja hulk?
Kas vastav „kokkulepe“ aastast 2002 on siduv minu abikaasale, kes ostis korteri aastal 2008? ( Abikaasa on juba kolmas korteriomanik)
Kas see lepe ei ole juba aegunud, kuna leppe sõlmimisest on möödas 18 aastat?
Kas järgnev kohtu seisukoht on kohaldatav ka minu probleemidele?
"Korteriühistuseaduse (KÜS) § 51 tõlgendamise osas on esindatud erinevad seisukohad. Selle kohta on olemas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus asjas nr 3-2-1-105-05, mille punktis 28 asus kohus sisuliselt seisukohale, et KÜS § 5´ei anna ühistule võimalust nõuda korteriomandi uuelt omanikult eelmise omaniku tasumata makseid jne.
Lugupidmisega

Postitusi: 2185
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtuvaidlus KÜ-ga

09 Mär 2021, 22:08

Tere

2008 aastal kehtinud seaduse järgi kehtis põhimõte, et kui võla ülekandmises ei ole kokku lepitud, jäävad kaasomandiosa võõrandamisel võlausaldaja ees vastutama lepingu alusel algselt kohustatud isikud. Seega sisaldub vastus toonasele nõudeõigusele ostulepingus.
Korteriühistul on õigus esitada arveid majanduskava alusel. Majanduskava peab olema üldkoosoleku poolt kinnitatud ja kõigi korteriomanikega läbi arutatud. Majanduskava väliseid arveid ilma kaasomanike vastava kokkuleppeta või lisa majanduskava kinnitamata esitada ei saa. Lisaks on korteriomanikul õigus nõuda KÜ dokumentidega tutvumist KrtS (https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020005?leiaKehtiv) § 45 sätestatud korras.
Lepe ei aegu, aeguda saab nõue. Siiski tuleb silmas pidada, et korteriomanike kokkulepe kui võlaõiguslik tehing kehtib vaid tehingu poolte vahel, et muuta kokkulepe siduvaks ka korteriomaniku eriõigusjärglase suhtes, olnuks vajalik kokkuleppe kandmine kinnistusraamatusse.
Kohtumenetluses soovitan kindlasti osaleda ja esitada oma vastuväited õigeaegselt. Selleks soovitan kasutada juristi abi.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta