Elatis

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 01 Veebr 2021, 08:28

Elatis

01 Veebr 2021, 08:37

Tere.Küsimus elatise tagantjärgi nõudmise kohta. Lapse ema tööl ei käi ja emapalk läbi üle aasta juba. Ainuke sissetulek on eksmehe lasteraha eelmistele lastele ja riigipoolne toetus! Kuidas saab olla nii, et minule tekib kohustus maksta tagant järgi, aga emal puudub kohustus panustada sama summa??Riiklik toetus peaks olema ju mõlemale vanemale arvestatav osa? Kuidas on võimalik kasutada oma eelmistele lastele mõeldud raha minu vastu??Seadus ütleb konkreetselt, et mõlemad vanemad panustavad võrdselt?? Kas ema 0 eur. võrdub mulle esitatud 1800 eurose nõudega??On üldse mõtet vaileda-või on isad endiselt ALATI SÜÜDI??

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Elatis

08 Veebr 2021, 07:42

Tere

Üldjuhul ei või igakuine elatis ühele lapsele PKS § 101 lg 1 kohaselt olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära (miinimumelatis). Elatist võib vähendada alla miinimummäära, arvestades kohustatud vanema varalist seisundit ja seda, millised on lapse tegelikud vajadused, kui asjas esiletoodud asjaolud seda tingivad. PKS § 105 lg 3 järgi täidavad mitu sama astme sugulast ülalpidamiskohustust osavõlgnikena ning iga osavõlgniku kohustuse suurus määratakse kindlaks võrdeliselt tema sissetuleku ja varalise seisundiga, arvestades ka tema ning ülalpidamist saama õigustatud isiku vahelisi suhteid. Selle sätte kohaselt peavad vanemad võrdväärse sissetuleku ja varalise seisundi korral andma lapsele võrdsetes osades ülalpidamist. Vanemate erineva sissetuleku ja varalise seisundi korral osaleb kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile. Olukorras, kus lapse ema ei saa minna tööle selle tõttu, et laps vajab igapäevast hooldust, võib olla õigustatud isalt suuremas proportsioonis elatise välja mõistmine.
Ainuüksi riiklike peretoetuste maksmise fakt iseenesest ei anna aga alust elatist automaatselt alla miinimummäära vähendada. Elatise vähendamiseks alla miinimumi võib riiklike peretoetuste maksmine olla mõjuv põhjus koostoimes muude asjaoludega, nt vanemate halva varalise seisundiga või kui pool on tõendanud, et laste vajadused on miinimummäärast väiksemad.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta