KOV ei vasta pöördumisele

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 26
Liitunud: 08 Jaan 2018, 12:26

KOV ei vasta pöördumisele

08 Dets 2020, 11:13

Tere,

22.10.2020 meie MTÜ pöördus KOV koostöö ettepanekuga. 01.12.2020 tultesime meelde, et pole saanud vastust j aon möödas 30 päeva. Täna on 08.12., ehk juba üle 45 päeva selle kehtkest, kui pöördusime KOV poole ja 15 päeva möödas, kui vastus peaks tulema KOV poolt. Mida oleks vaja teha, et KOV ikkagi vastaks.

Postitusi: 2139
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: KOV ei vasta pöördumisele

16 Dets 2020, 20:53

Tere

Teie pöördumist võib esitatud andmete põhjal pidada märgukirjaks. Märgukiri Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse tähenduses on isiku pöördumine, millega isik:
1) teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
2) annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet
Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest. Esmalt soovitan Teil veenduda, et Teie pöördumine ikka nõuetekohaselt registreeritud on ja teha järelpärimine, soovitavalt kantselei kaudu.
Isiku õigus saada vastus oma pöördumisele tuleneb eelkõige põhiseaduse §-s 14 sätestatud õigusest korraldusele ja menetlusele, mille üks osa on isiku õigus heale haldusele. Põhiseaduse § 46 kohaselt on igaühel õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste ning nende ametiisikute poole. Sätte eesmärk on tagada pöördumistele vastuste saamine. Eestis kontrollib õiguskantsler, et avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud ei rikuks oma tegevuses ja inimesega suhtlemisel inimese põhiseadusest tulenevaid õigusi ja vabadusi, seadusi ja teisi õigustloovaid akte ning hea halduse tava. Seega, kui kohapeal ei õnnestu olukorda lahendada, saate pöörduda avaldusega õiguskantsleri poole. Kuidas seda teha, saab lugeda veebilehelt https://www.oiguskantsler.ee/et/avaldus ... antslerile
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta