Küsimus meremeeste tervisetõendi kohta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 09 Mär 2017, 02:05

Küsimus meremeeste tervisetõendi kohta

17 Veebr 2020, 08:27

Töötan Riiklikus laevandusettevõttes. Töötamiseks on vajalik meremehe tervisetõend. Tervisetõendeid saab teha erinevates kohtades üle Eesti. Nüüd otsustas ettevõte, et ta aksepteerib ainult ühe kliiniku väljastatud tervisetõendeid. Ometi riiklikult atesteeritud arste ja kliinikuid on teisigi. Probleem seisneb selles, et antud kliinik mida tööandja aksepteerib asub ainult Tallinnas. Kõigile neile, kes Tallinnas või lähiümbruses ei ela on see suur probleem, kuna ettevõte ei ole nõus välja maksma tervisekontrolli minemise kulusid (osadel tuleb sõita kokku ligemale 400 km) ega ka aega mis sellele kulub (minu puhul näiteks terve päev, selleasemel, et kodukandis Pärnus saaksin tõendi tehtud minimaalsete kuludega ja paari tunniga). Kas ettevõte võib ilma igasuguse mõjuva põhjuseta eelistada ainult ühte kliinikut ja kas tal on õigus nimetada teiste riiklikult atesteeritud arstide poolt väljastatud tõendid enda ettevõttes kehtetuks?Kas tegu ei ole siis ebaausa konkurentsiga ja inimese valikute piiramisega? Kas ettevõttel on üldse mingit seaduslikku õigust keelduda tervisekontrollis käimise kulusid (aeg ja sõit) töötajale tasumast?

Sama tööandja, aga teine probleem. Tööandja nõuab, et töötajad osaleks koolitustel ja infopäevadel ka väljaspool oma tööaega, ehk siis vabas vahetuses. Meil käib töö graafikuga 2 nädalat tööl ja 2 nädalat vaba. Nad maksavad kinni ainult koolitusel või infopäeval viibitud aja aga ei ole nõus tasuma töötajale antud ettevõtmisele mineku sõidukulusid. Kas ettevõttel on õigust sõidukompensatsiooni maksmisest keelduda ja ikka nõuda koolitusel või infopäeval osalemist. Osadel inimestel tuleb selleks maha sõita 200-300 km või isegi rohkem. Kas kõik koolitusega seotud kulud ei peaks olema mitte ettevõtte kanda?

Kuna mul on plaanis antud teema laiemas ringis arutamisele võtta, siis oleks tore saada võimalikult detailne vastus koos seadusepunktidega millele toetuda.

Ette tänades

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Küsimus meremeeste tervisetõendi kohta

25 Veebr 2020, 16:29

Tere

Seadusandlikul tasemel on Teie küsimus tervisetõendi kohta reguleeritud Meretöö seaduse 3. jaos, Meresõiduohutuse seaduse § 26 - 26 ülanumbriga 2 ja Vabariigi Valitsuse määrusega Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid (https://www.riigiteataja.ee/akt/868322?leiaKehtiv). Määruse § 6 kohaselt teeb tervisekontrolli Terviseameti poolt tervisekontrolli läbiviimiseks tunnustatud arst. Tunnustatud arstide nimekiri on leitav Terviseameti veebilehel https://www.terviseamet.ee/et/tervishoi ... se-seaduse. Eeltoodust tulenevalt ei ole tööandja õigustatud keelduma tunnustatud arsti poolt läbiviidud tervisekontrolli tulemusel saadud tõendi vastuvõtmisest.
Tööandja otsustatud ja korraldatud koolituse puhul on tegemist tööandja antud ülesannete täitmisega ning tööandja peab koolituse aja eest maksma töötajale keskmist tööpäevatasu ja hüvitama kõik koolitusega seotud kulud (töölepingu seadus § 28 lg 2 p 5).
Kui koolitusel osalemine on vabatahtlik, siis võivad pooled kokku leppida, kas ja kuidas hüvitatakse koolitusega kaasnevad kulud (TLS § 34).
Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta