Kohtukulu aegumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 17 Sept 2019, 15:23

Kohtukulu aegumine

17 Sept 2019, 15:29

Tere!

Mind mõisteti ca kaks aastat tagasi süüdi ning kohtu poolt määrati tasumiseks 50% kohtukuludest. Muidugi sellist raha mul polnud kuskilt võtta ja pärast aasta aega ootamist edastati nõue kohtutäiturile sisse nõudmiseks. Soovin teada, kuna selline kohtukulu maksmise nõue aegub? St kui mingi aja vältel pole õnnestunud raha(võlga) kätte saada, siis nõue aegub ja pangakonto(d) vabastatakse arrestist.
Olen üritanud ka ise otsida ja leida informatsiooni, kuid seni tulutult ja loodan, et saate aidata küsimusele vastuse leidmisega.

Tänan!

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtukulu aegumine

21 Sept 2019, 20:42

Tere

Kahjuks ei olete Te märkinud kas tegemist oli tsiviil- või kriminaalkohtuga. Erinevatel nõuetel on erinevad aegumistähtajad. Näiteks tsiviilnõuete (võlg, kohustav toiming, kohtutäituri tasu) aegumistähtaeg on 10 aastat. Aegumistähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest. Aegumine katkeb ning algab uuesti nõude täitmisele pööramisega. Tsiviilnõuetele kohtutäitur aegumist ei kohalda ning seda tuleb võlgnikul täiendavalt taotleda kohtu kaudu.
Karistusõiguslike nõuete aegumistähtajad on sätestatud karistusseadustiku (KarS) §-s 82 ja nendele kohaldab aegumist kohtutäitur. Aegumise kohaldamiseks ei ole kindlat ajavahemikku, sest mõjutavaks teguriks võivad olla karistuse määramise aeg, raskusaste, vangistuses viibimise või aresti kandmise aeg jne. Kriminaalasjas tehtud kohtulahendist tulenev rahalise karistuse ja varalise karistuse sundtäitmine aegub , kui seda ei ole sisse nõutud 7 aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta