Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale

25 Aug 2019, 19:08

Tervist!
Olen lapse isast lahus ca 1,5 aastat. Kuna lapse isa keeldus last vabatahtlikult toetamast, tegin lõpuks ametliku taotluse elatisraha saamiseks hetkel kehtiva miinimumi (270.-) ulatuses. Nüüd tegi võlgnik vastuväite, kus kinnitab, et 1. on täitnud lapse ülalpidamiskohust ning 2. elatise suurus on määratud ebaõiglaselt. Esimese puhul kandis ta vabatahtllikult 300 euri üle kaks päeva peale makseettepaneku saamist. Varem tema käest materiaalset ega rahalist tuge ei ole olnud vaatamata küsimisele.
Põhjendustena toob lapse isa välja lapse pikaajalise (tema väitel nädal aega, tegelikult 5 päeva) tema juures viibimise suvel (venitas lapse tagasi koju toomisega ega täpsustanud toomise hetke). Lisaks väidab, et ta on lapsele ostnud mänguasju [viimane mänguasi (üks vähestest) oli 3 aastat tagasi], riideid (ostis kolmese komplekti sokke ja sedagi aasta tagasi; kaks pluusi tõi Egiptusest lapsele lohutuseks, et temata reisile läks - olime siis veel abielus ning ühe reklaampluusi on ta kelleltki lihtsalt saanud) ja maksab lapse telefoniarveid (kohe 8.aastaseks saav laps helistab ainult oma isale). Lapse isa teenib Eesti keskmist palka ja teisi ülalpeetavaid ei ole, kuid leiab, et ta ei saaks lapsele enam pakkuda "väljasõite", kui ta peaks nii palju maksma. Oma väitele lisab ta, et tal on olemas pildid ja tšekid, mis tõendavad tema sõnade õigsust. Kui tal peaks lasteriiete kohta olema tšekke ette näidata, siis on need tema sõprade lastele ostetud rõivaste ostutšekid ja mul jääb loota, et kohus soovib näha tšekile lisaks ka panga väljavõtet arvel esitatud kuupäevast.
Küsin: Kas ma peaksin kohtule esitama vastuväite, kui näen, et lapse isa on makseettepaneku tagasi lükanud valedele toetuvate põhjendustega või pean ootama kohtu otsust selle kohta, kas peetakse võlglase poolt esitatud selgitusi elatisraha vähendamiseks põhjendatuks? Hetkel edasisi juhiseid kohtu poolt tulnud ei ole.
Tänan!

Re: Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale

27 Aug 2019, 22:03

Tere

Kui esitasite avalduse maksekäsu kiirmenetlusse ja võlgnik esitas vastuväite sõltub teie soovist kuidas asi edasi läheb. Kui avaldasite maksekäsuavaldust tehes soovi, et vastuväite korral läheb asi edasi hagimenetlusse, nii ka läheb. Vastasel korral asi lõpetatakse ja Teil on võimalik pöörduda hagiavaldusega lapse elukohajärgsesse maakohtusse. Maksekäsu menetluses ei hinnata Teie avalduse põhjendusi ega vastuväiteid sisuliselt vaid seda tehakse hagimenetluses maakohtus. Kui asja arutamine jätkub hagimenetluses, teeb kohus Teile ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks ja hagiavalduse esitamiseks. Seejärel tuleb Teil esitada korralikult läbimõeldud ja hagiavaldusele nii sisult kui vormilt vastav hagiavaldus. Kui vajate abi hagiavalduse koostamisel soovitan registreeruda individuaalsele nõustamisele veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta