Kas tegemist on aegunud nõuetega??

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 08 Mai 2016, 14:52

Kas tegemist on aegunud nõuetega??

07 Mai 2019, 08:17

NÕUDJA VÕLGNEVUS NÕUDE KUUPÄEv STAATUS

Julianus Inkasso OÜ 510.11 EUR 09.12.2014 Avalikustatud
Julianus Inkasso OÜ 398.70 EUR 17.07.2008 Avalikustatud
Julianus Inkasso OÜ 299.91 EUR 12.04.2007 Avalikustatud

Lisan ka veel juurde et 2014 aastal oli ka eraisiku pankrott. Kas tegemist on aegunud nõuetega ja kui on siis kuidas saaksin need nõuded eemaldatud Taust.ee lehelt.

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kas tegemist on aegunud nõuetega??

14 Mai 2019, 17:02

Tere

Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Nõude aegumise alused tulenevad Tsiviilseadustiku üldosa seadusest ja aegumistähtaeg sõltub nõude aluseks olevatest asjaoludest. Nii on Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg kolm aastat (TsÜS § 146), Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on kümme aastat selle nõude sissenõutavaks muutumisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (§ 149) jne. Lisaks tuleb arvesse võtta võimalikke aegumise peatumisi ja katkemisi. Seega ei ole foorumis võimalik hinnata kas nõuded on aegunud või mitte.
Ka ei ole kahjuks võimalik hinnata pankroti mõju nõuetele. Selleks on vaja teada pankrotimenetluse lõppemise aluseid ning kas läbi on viidud ka võlgniku kohustustest vabastamise menetlus ning milliste tulemustega. Pärast pankrotimenetluse lõppemist võivad võlausaldajad nõuded, mille võis esitada pankrotimenetluses, kuid mis on selles jäänud esitamata, samuti nõuded, mis küll esitati, kuid mis jäid rahuldamata ja millele võlgnik vastu vaidles, esitada võlgniku vastu üldises korras. Sel juhul pankrotimenetluse aja eest intresse ja viiviseid ei arvestata (Pankrotiseadus § 167), kui aga on läbitud kohustustest vabastamise menetlus ja võlgnik on kohtumäärusega vabastatud pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõpevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende pankrotivõlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud (Pankrotiseadus § 176).
Seega soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes veebilehel juristaitab.ee, et kõiki asjaolusid arvesse võttes hinnata nõuete aegumise võimalikkust aga ka pankrotimenetluse mõju nõuetele.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta