Kohtulahendi kättetoimetamine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 15 Mär 2019, 09:08

Kohtulahendi kättetoimetamine

15 Mär 2019, 09:23

Kohtulahendi teatavaks tegemisest AET-s on möödas kuu ja võlglane pole seda avanud. Siiani on suhtlus AET-s toiminud tõrgeteta, seega venitab võlglane sihilikult kohtulahendi jõustumist. Mis aja jooksul üritab kohus kohtuotsust teistmoodi kätte toimetada, kui kohtul on olemas nii võlgniku meil kui ka postiaadress, mis ta on ise kohtule andnud. Ja millal loetakse otsus kätte toimetatuks.

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Kohtulahendi kättetoimetamine

25 Mär 2019, 19:21

Tere,

Kohtuotsus on menetlusdokument, mis tuleb menetlusosalisele kätte toimetada. Menetlusdokumentide kättetoimetamist reguleerivad Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (https://www.riigiteataja.ee/akt/13261659?leiaKehtiv) § 306 - 327.
Menetlusdokument on kätte toimetatud alates dokumendi või selle kinnitatud ärakirja või väljatrüki üleandmisest saajale, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.Kui dokument on jõudnud menetlusosalise kätte, kellele dokument tuli kätte toimetada või kellele dokumendi võis vastavalt seadusele kätte toimetada, ilma et kättetoimetamist oleks võimalik tõendada või kui on rikutud seaduses sätestatud kättetoimetamise korda, loetakse dokument menetlusosalisele kätte toimetatuks alates dokumendi tegelikust saajani jõudmisest.Kui isik seadusliku aluseta keeldub dokumendi vastuvõtmisest, loetakse dokument kätte toimetatuks alates selle vastuvõtmisest keeldumisest. Dokument jäetakse sel juhul saaja elu- või äriruumi või pannakse saaja postkasti. Ruumi ja postkasti puudumisel tagastatakse dokument kohtule.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta