Vanemahüvitisest kinnipidamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 06 Mär 2019, 12:30

Vanemahüvitisest kinnipidamine

06 Mär 2019, 12:34

Tere,

Saan vanemahüvitist miinimummääras, mul on kaks alaealist ülalpeetavat. Muud sissetulekud puuduvad. Kas ja kui palju on kohtutäituril õigus vanemahüvitisest kinni pidada?

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Vanemahüvitisest kinnipidamine

12 Mär 2019, 14:40

Tere,

Täitemenetluse seadustiku § 131 lg 1 p 8 kohaselt ei saa vanemahüvitisele nõuet pöörata. Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6–8 nimetatud sissetulekutele pöörata sissenõude sissenõudja avalduse alusel. Kohtutäitur kuulab enne otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.
Seega tuleks esmalt kohtutäiturile teada anda, et tegemist on vanemahüvitisega ja taotleda mittearestitava summa suurendamist alaealiste ülalpeetavate võrra. Taotlusele lisage laste sünnitunnistused.
Kui sissenõudja esitabki taotluse vanemahüvitisele sissenõude pööramiseks, kuulab kohtutäitur tõenäoliselt esmalt ära Teid ja seejärel saab Teie mittearestitava sissetulekuosa määramisel juba Teie ülalpeetavaid arvesse võtta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta