Lapsehoolduspuhkusel oleva isiku asendamine ning asendaja töölepingu lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 05 Dets 2018, 13:46

Lapsehoolduspuhkusel oleva isiku asendamine ning asendaja töölepingu lõpetamine

05 Dets 2018, 13:51

Tere

vaatasin seadust, kuid ei suuda täpselt aru saada, kas lapsehoodluspuhkuse asendaja tähtajaline tööleping on tugevalt seotud asendatava töölepinguga, st, et juhul, kui asendatav (lapsehoolduspuhkusel olev töötaja) otsustab ise, et ei naase tööle ja ütleb töölepingu korraliselt üles, kas siis tööandja saab asendaja töölepingu sellel alusel üles öelda?
Kas ülesütlemise aeg langeb kokku ajaga, mil asendatav lepingu üles ültes (st seadusest tulenev min 30 päeva korraliseks ülesütlemiseks)?

Antud olukorras oli asendaja ise samuti lapsehoolduspuhkusele jäänud ning sai lihtsalt oma töökoha e-postkasti kirja, et seoses asendatava töötaja töölepingu ülesütlemisavaldusega on tähtajaline tööleping asendajaga lõppenud. Samal ajal võttis tööandja samale töökohale uue inimese uue tähtajatu töölepinguga.

Millised on antud juhul asendaja õigused?

Usun, et tegemist on tihti ettetuleva küsimusega, seega see võiks kajastuda ka juristaitab.ee küsimuste/vastuste all.

Postitusi: 2185
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Lapsehoolduspuhkusel oleva isiku asendamine ning asendaja töölepingu lõpetamine

12 Dets 2018, 18:24

Tere,

Tähtajaline tööleping sõlmitakse Teie kirjeldatud olukorras äraoleva töötaja asendamisek. TLS (Töölepingu seadus) § 80 lg 1 kohaselt lõppeb tähtajaline tööleping tähtaja möödumisel. Seega, kui tähtajaks on märgitud töötaja asendamine ja see töötaja lahkub töölt, langeb ära ka vajadus teda asendada. Samas kohustab TLS § 28 lg 2 p 9 teavitama tähtajalise töölepinguga töötajaid nende teadmistele ja oskustele vastavatest vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping; Töötaja teavitamine võib toimuda tööandja veebilehel või tööandjaga seotud muu infokanali kaudu. Teave peab olema edastatud selgelt ja arusaadavalt ning olema töötajale kättesaadav. Töökohast teavitamise kohustus tuleneb nõukogu direktiivist 1999/70/EÜ tähtajalise töö kohta. Nimetatud direktiivi eesmärk on parandada tähtajalise töötamise kvaliteeti ja tagada mittediskrimineerimise põhimõtete kohaldamine. Tähtajalise töölepinguga töötajad ei saa direktiivi alusel olla halvemas olukorras, kui samas ettevõttes tähtajatu töösuhte alusel töötavad isikud. Seega on tööandjal kohustus Teid vabanenud töökohast teavitada. Kirjutate, et sõlmiti uus tähtajaline, mitte tähtajatu tööleping.
Seadus eeldab, et TL sõlmitakse tähtajatult. Kui tööandja soov on sõlmida töötajaga tähtajaline tööleping, peab selleks olema töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenev mõjuv põhjus.
Kuna Teie küsimuses ei sisaldu asjaolusid, mis võimaldaksid hinnata uue tähtajalise lepingu sõmimise õiguspärasust, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta