Elatisraha

Foorumi reeglid
Juristaitab veebi digitaalsesse arhiivi kuuluvad alates 2011. aastast kuni 2023. aasta 15. maini veebi teel esitatud küsimused ja juristide poolt antud vastused. Tähelepanu! Arhiivis ei uuendata ega kaasajastata arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik tutvuda ajakohase teabega.

Isikuandmete töötlemise kohta saate lähemalt lugeda siit.
Vasta

Elatisraha

19 Okt 2018, 08:00

Tere!
Vajaks veidi juriidilist nõu seoses elatisraha nõudmisega.
Kirjutan tekkinud olukorrast. Nimelt laps, kes saab peagi 18 aastaseks on olukorras, kus tema bioloogiline isa keeldub edasise elatisraha maksmisest alates täisealiseks saamisest.
Laps käib gümnaasiumis 11. klassis. Olen kuulnud, et selles osas on õigus lapsel elatist temalt nõuda, kuni saab 21 aastaseks ja õpib gümnaasiumis või läheb ka kõrgkool selle alla? Ometi on bioloogilisel isal vastuväited, mille kohta olekski vaja teada, kas neil on alust. Nimelt on ta välisriigis elav eestlane, kellel on ametlikult väikesed sissetulekud, kuid reaalsus on midagi muud. Pole ka välistatud, et on töötuna kirjas, kuid tegelikuses tegeleb töötamisega ja tal on 3 alaealist last, kes on vanuses 4-14 aastat ning Eestis pangalaenu võlg, mida tasub läbi kohtutäituri.
Kas need on põhjused, mis võivad mõjutada kohustust maksta täisealisele lapsele elatisraha?
Ka lapse emal on lisaks veel üks alaealine laps ja võib juhtuda, et ettevõte kus ta töötab hakkab lähiajal inimesi koondama.
Kuidas käib kohtule lapse kulutuste tõendamine- kas peab poe tsekke koguma toidu, ravimite, hügeenitoodete , riiete jne eest ? Ning elamispinna kulusid kuidas arvestatakse , kui laps elab ema majas ja omab seal oma tuba ?

Re: Elatisraha

23 Okt 2018, 12:26

Tere,

Täisealisele lapsele saab elatist nõuda Perekonnaseaduse § 97 lg 2 alusel. Hagejaks on laps ja hagiavalduse esitab täisealine laps ise enda nimel. Täiealise lapse elatisele ei rakendata miinimumelatise regulatsiooni, vaid lähtutakse tema tegelikest eluvajadustest.
Arvesse tuleb võtta kõiki eluvajadusi nagu alaealise lapse puhulgi. Eluasemekulud leitakse praktikas, kui jagatakse igakuised eluasemega seotud kulutused seda kasutavate isikute vahel.
Alaealiste ülalpeetavate olemasolu võib mõjutada elatise suurust täisealisele lapsele, kuna alaealisi ülalpeetavaid eelistatakse seadusest tulenevalt täisealisetele (PKS § 98 lg 1). Kohustatud vanema võimalusi hinnates ei võeta arvesse vaid tema sissetuleku suurust vaid ka vara ja elulaadi. Need asjaolud tuleb aga hagejal endal hagiavalduses välja tuua.
Kui tunnete, et vajate abi hagiavalduse koostamisel, nõuete suuruse hindamisel või faktiliste asjaolude esiletoomisel, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee ning koostöös juristiga koostada Teie lapse huve parimal võimalikul moel kaitsev hagiavaldus.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta